Aanmelden

Mijn kind aanmelden

Is uw kind 3 jaar? Schrijf alvast in !
 

Spreekt onze school u aan en u wilt uw kind aanmelden? Welkom! 

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. U kunt bellen naar 0492-381214 en vragen naar de directeur Barbara Hoens. U kunt ook mailen naar: barbara.hoens@eenbes.nl

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. 

Hierna volgt een aanmeldingsgesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat dan aan ons door. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijk bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij 6 weken nodig hebben om een besluit te nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Wennen op school

6 weken voor de 4e verjaardag neemt de groepsleerkracht contact met u op en spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf. Uw kind mag een aantal dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint, u spreekt dit af met de leerkracht. Vanaf de 4-e verjaardag mag een kind iedere dag naar school komen. U ontvangt tijdens de wendagen van de leerkracht een tas met allerlei nuttige informatie; kalender, schoolgids, inlogcodes enz. Als u vragen hebt kunt u altijd contact zoeken met de leerkracht, de emailadressen staan op de website. De klassenouders zijn ook altijd bereid om informatie te geven en zijn contactpersoon tussen de ouders en leerkrachten. 

De laatste 6 weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen in, omdat de kleutergroepen dan vol zijn, dit is wel afhankelijk van de aantallen van dat moment. 

Kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden kunnen 1x komen wennen op de doorschuifochtend, dat is altijd de woensdagochtend voor de zomervakantie, dan gaan alle kinderen een kijkje nemen in het nieuwe lokaal met de nieuwe juf of meester. 

Van een kleuter die onze school gaat bezoeken, verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet. Een juf op de basisschool met een groep van ongeveer 25 kleuters, kan niet met elke kleuter naar het toilet te gaan.

 

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.