Kom binnen bij Kindcentrum Breinplein

Leerlingen ontwikkelen snel en dus verandert het onderwijs constant mee. Wij vinden het belangrijk dat wij goed onderwijs bieden voor iedere leerling op onze school. Wij hebben een klassikaal systeen bij het aanbod van de kennisvakken, maar ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat. Maatwerk is ook een uitgangspunt van de Eenbes onze stichting. 

Talentontwikkeling staat in onze visie, wij willen ons onderwijs zo kunnen inrichten dat iedere leerling zijn eigen talent kan ontwikkelen. Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren (= 3-O Leren) met wetenschap en technologie, zal steeds meer een rode draad worden in ons onderwijs. Het middag programma zal grotendeels gebaseerd zijn op dit uitgangspunt, waarbij we dan groepsdoorbrekend bezig zullen zijn. Daarmee bedoelen we dat verschillende groepen samenleren en samenwerken.