Wat doen wij in de groep?

Hier kunt u specifieke informatie over groep 7 vinden.

Sociaal - emotionele ontwikkeling 

- Kinderen leren voor zichzelf op te komen en om te gaan met gevoelens, weerbaarheid, plezier hebben in leren.

- Omgaan met elkaar, relaties leggen, vertrouwen geven/hebben, luisteren, delen, aanpassen aan nieuwe situaties

- Wij stimuleren kinderen zelfstandig te worden: zelf oplossen, opruimen en uitgestelde aandacht.

- Werkhouding en concentratie

- Eigenaarschap, zelf eigenaar zijn van wat je kunt leren.

- Samenwerken, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, communiceren, overleggen, feedback geven.

 

Verkeers examen

Ieder jaar doen de kinderen van groep 7 een theorie- en praktijk verkeers examen. De kinderen doen het praktijk examen op een goed werkbare fiets. De fietsen worden van te voren gecontroleerd op remmen, licht, reflectoren enz. 

Pre-advies

In het voorjaar maken de kinderen een toets waaraan wij een pre-advies koppelen voor de middelbare school. Wij adviseren u om met de kinderen naar open dagen te gaan, om samen met de kinderen vast te orienteren. 

 

Op onderstaande vakken kunt u de doelen / leerlijnen lezen specifiek voor groep 7.

Taal 

Rekenen 

Spelling

Digitale geletterdheid

Engels

Burgerschap

Cultureel erfgoed