Wat doen wij in de groep?

Hier kunt u specifieke informatie over groep 3 vinden.

Sociaal - emotionele ontwikkeling

- Kinderen leren voor zichzelf op te komen en om te gaan met gevoelens, weerbaarheid, plezier hebben in leren.

- Omgaan met elkaar, relaties leggen, vertrouwen geven/hebben, luisteren, delen, aanpassen aan nieuwe situaties

- Wij stimuleren kinderen zelfstandig te worden: zelf aankleden, opruimen, toiletbezoek en uitgestelde aandacht.

- Werkhouding en concentratie, kinderen leren zelfstandig een taak af te maken.

- Samenwerken, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, communiceren, overleggen, feedback geven.

Veilig leren lezen: dé basis voor lezen en taal

Veilig leren lezen is al generaties lang de meest gebruikte en meest succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. We werken met de meest recente versie: de kim-versie. Hierin zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie:

  • De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties;
  • Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen;
  • Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten;
  • Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat
  • Kinderen leren telkens één nieuwe letter
  • Letters leren in wisselende combinaties met bekende letters
  • Zoemend lezen als leesstrategie
  • Bewegend en spelend leren per kern
  • Aanbod van taal en wereldoriëntatie in natuurlijke samenhang
  • Adaptieve leerlingsoftware voor school én thuis

Veilig leren lezen werkt met kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern begint met een ankerverhaal waarmee je het thema introduceert. Iedere kern duurt 3 weken.

 

Kern Start: de letters:  i - k - m - s in de eerste 3 schoolweken.

In kern Start maken de leerlingen kennis met alle terugkerende elementen en karakters in Veilig leren lezen, zoals Kim, opa met zijn verzinselpet en het plein waar opa woont. Ook leren ze de werkwijze en materialen van de methode kennen. Na afloop van deze kern wordt aan de hand van toetsing bepaald  welke lijn de leerlingen gaan volgen: de maan- of de zonlijn.

 

Kern 1 tot en met 6: 

Tot en met kern 6 volgen de leerlingen in de ankerverhalen de belevenissen op het plein in de verschillende seizoenen. In deze periode krijgen leerlingen om de dag een nieuwe letter aangeboden.

Kern 1 de letters p - a - r - e - v (van 9-27 sept)

Kern 2 de letters n - t - ee - b - oo (van 30 sept - 25 okt)

Kern 3 de letters d - oe - z - ij - h (van 28 okt - 15 nov ) hierna is de toets herfstsignalering

Kern 4 de letters w - 0 - a - u - j (van 18 nov - 3 dec )

Kern 5 de letters eu - ie - l - ou - uu ( van 5 dec - 20 dec)

Kern 6 de letters g - au - ui - ui - f - ei ( 6 - 24 januari ) hierna is de toets wintersignalering

 

Kern 7 tot en met 11 ( van 27 jan - 19 juni)

Vanaf kern 7 kennen de leerlingen alle letters en lezen ze verhalen van verschillende auteurs. De ankerverhalen hebben dan een relatie met het leesboekje maan en zon van de betreffende kern.

Na kern 9 is de lentesignalering en na kern 11 de eindsignalering.

 

Kern Afsluiting

Kim en haar opa keren weer terug in het ankerverhaal. In de laatste kern bekijk je samen met de leerlingen wat ze in het afgelopen jaar hebben geleerd. In deze periode wordt ook het lezen in de zomervakantie gestimuleerd.

Geïntegreerde spelling

Veilig leren lezen kim-versie biedt lezen en spelling doelbewust geïntegreerd aan. Door de gelezen woorden direct te leren spellen wordt de natuurlijke samenhang zichtbaar voor leerlingen. Tijdens het spellen moeten leerlingen elke klank actief omzetten in een letter, wat het inslijpen van sterke tekenklankkoppelingen bevordert.

 

Schrijven:

De methode pennenstreken biedt de schrijfletters aan op dezelfde tijd als de letters worden aangeboden zoals boven omschreven.

 

Rekenen: 

Voor rekenen kunt u de doelen hier lezen voor groep 3.

Digitale geletterdheid

Engels

Burgerschap

Cultureel erfgoed