Wat doen wij in de groep?

Hier kunt u specifieke informatie over groep 1/2 vinden

Visie op het leren van jonge kinderen

Het leren bij jonge kinderen vindt plaats door: spel, spontaan aanbod en geleid / programmagericht aanbod. Jonge kinderen leren vooral doordat ze onbewust een selectie maken uit datgene wat ze tegenkomen en hen helpt een stap in hun ontwikkeling te maken. De sociaal- emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling hangen allemaal sterk met elkaar samen.

 

Dit betekent dat het voor jonge kinderen dan ook vreemd is om specifiek aan taal of rekenen te werken. De meeste activiteiten en spelmogelijkheden die voor jonge kinderen interessant zijn, zijn goed voor de gehele ontwikkeling van het kind. Dit noemen we integraal leren.

Hoe ouder het kind wordt, hoe meer de leerkracht focust op specifieke ontwikkelingsdomeinen.

 

Daarnaast leren jonge kinderen op een spontane manier. Het meeste gaat automatisch. Het kind doet het zelf en gebruikt volwassenen als voorbeeld, door naar ze te kijken en interactie met ze te hebben. Jonge kinderen leren daardoor onbewust vanuit hun eigen behoefte. Dat is ook de reden dat de leerkracht regelmatig mee speelt in een hoek. Daar worden, bijvoorbeeld, gesprekjes gevoerd, woorden ingebracht of spelletjes gespeeld waarbij geteld moet worden. De leerkracht creëert situaties waardoor interactie, zowel een-op-een als in een kleine kring of in de groep, mogelijk is. Het jonge kind leert dus veel door spelsituaties. Dit is ook de motor van de ontwikkeling van het jonge kind. Alle zinvolle activiteiten worden in spelvorm gegoten. In dit spel is het goed om ervoor te zorgen dat een kind wordt uitgedaagd. Als een kind bepaalde vaardigheden nodige heeft om iets te bereiken zal hij deze graag willen ontwikkelen.

 

Taaldoelen

Rekendoelen

Sociaal-emotioneel

Kunstzinnige vorming

Orientatie op jezelf en de wereld

Bewegingsonderwijs

Digitale geletterdheid

Engels