Leerstofaanbod algemeen

Aanbod dagelijks programma:  

 

In de ochtend bieden we de kennisvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen aan in homogene groepen van  3 t/m 8, met uitzondering van groep 5/6 en 7/8  (heterogene groepen van voormalige school de Heindert)

In de middag gaan we verdeeld over het schooljaar 5 x steeds in blokken van 5 weken in de middagen samen leren en samen werken met andere groepen (groep doorbrekend werken noemen we dit).

We bieden dit aan in 3 verschillende clusters:

  1. Ateliers

Cultuurloper: drama-dans-muziek en de creatieve vakken: tekenen-handvaardigheid-textiel.

  1. Wetenschap & technologie

Programmeren, ict-vaardigheden; computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden 21ste- eeuwse vaardigheden.

  1. Zaakvakken in projecten

Aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, W.O., verkeer, burgerschap. Hiervoor gebruiken we de geintegreerde methode Blink. 

Aanbod en methodes

 

U vind hier een korte omschrijving van ons aanbod per vakgebied.

In het onderstaande overzicht staan de methodes die we gebruiken tijdens ons aanbod.

Methoden

 

Sociale ontwikkeling

Methodiek Sociaal Sterke Groep Prettig omgaan met elkaar (1-8)

Marietje Kessels project (8)

Motorische ontwikkeling

Schrijfdans (groep 1-2) Pennenstreken 2

Basislessen bewegingsonderwijs 2x in de week in de gymzaal (3-8) op di-woe-do

Groepen 1-2 hebben iedere dag beweging, of in het speellokaal of buiten.

Taal-leesonderwijs

Schatkist, Kleuteruniversiteit, gr 1-2

Veilig Leren Lezen Kim versie 2

Taal Actief, Taal Actief Spelling, Taal Actief woordenschat extra

Estafette

Rekenen en wiskunde

Schatkist, Kleuteruniversiteit gr 1-2

De wereld in getallen 5  (3-8)

Gynzy voor verwerking van lesstof

Zaakvakken

Blink wereld geïntegreerd

Engels

Take-it-easy gr 1 t/m 8

Sociale redzaamheid WO-Verkeer

Let’s go

landelijk verkeersexamen (7)

Activiteiten voor Brabants Veiligheidslabel. (BVL), o.a. het dode hoek project van Veilig Verkeer Nederland en ANWB Streetwise.

Studievaardighden

 

Blits

ICT vaardigheden

Mediawijsheid en programmeren met lego 2.0, Bee-bots, Ozo bots, Little bits, Makey Makey en 3D bril

Wetenschap en technologie

Maakkunde.

Creatieve vorming

Tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, drama/dans uit Creëer en Leer

Muziek 1-2-3 zing   

Burgerschapsvorming

Wereldgodsdiensten (6-8)

Aandacht voor godsdienstige thema’s zoals Kerstmis, respect, verdriet en troost.