Over de school

Identiteit

We hebben een open karakter, wat betekent dat ieder kind welkom is. We dragen de algemene christelijke waarden en normen uit die voor ons belangrijk zijn. Te denken daarbij valt aan solidariteit, respect voor elkaar, iedereen hoort erbij, delen met elkaar, onderscheid maken tussen goed en kwaad, onderscheid maken tussen recht en onrecht.

 

Kernwaarden

  • Vertrouwen & Respect
  • Kansrijk & Brede talentontwikkeling
  • Samen & Duurzaam

 

Vertrouwen en respect

Wij hebben vertrouwen in kinderen, ouders en elkaar. Vanuit een veilige omgeving werken we samen aan de toekomst. We zijn eerlijk en doen wat we beloven: naar kinderen, ouders en elkaar. We zorgen ervoor dat wij betrouwbaar en open zijn: zowel in onze benadering en communicatie. Respect betekent voor ons dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met de ander. Kinderen leren ook kijken naar zichzelf. Door vertrouwen en respect weten leerlingen en medewerkers zich gekend en gewaardeerd en kunnen zij ontwikkelen en groeien als mens.

 

Kansrijk & Brede talentontwikkeling

Het is onze opdracht om alle kinderen gelijke kansen te geven. Vanuit ons Kindcentrum beschikken we over een kansrijk aanbod voor alle kinderen. We bieden opvang en onderwijs vanuit hoge verwachtingen en passend bij de mogelijkheden van ieder kind. We hebben oog voor de talenten van kinderen en bieden ruimte voor verdere ontwikkeling hiervan. We geloven in het belang van het kunnen beschikken over de juiste basiskennis. Hierbij zijn de kerndoelen beschreven waaraan we moeten voldoen. Naast de basiskennis is er alle ruimte voor ieder kind om zijn/haar talenten verder te ontwikkelen.

 

Samen & Duurzaam

We hechten groot belang aan betekenisvol werken vanuit relaties. Het komen tot verbinding vanuit gemeenschappelijke gedrevenheid. Samenwerken, samen doen. Binnen het Kindcentrum, maar ook met de directe omgeving. We omarmen de duurzame ontwikkelingsdoelen en leiden kinderen op voor de wereld van morgen, zonder vandaag uit het oog te verliezen. We hechten waarde aan duurzaamheid en gezamenlijkheid; goed omgaan met elkaar, onszelf en de samenleving/omgeving. De leerling van nu, als wereldburger van de toekomst.