Onze groepen

Onze groepen zijn:

 

Groep

locatie

groep

Aantal l.l.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1.

Schoolstraat 1

1/2 A

23

Toke

Toke

Toke

Myrthe

Myrthe

2.

Schoolstraat 1

1/2 B

23

Maike

Maike

Maike

Maike

Maike

3.

Schoolstraat 1

3

26

Rianne

Rianne

Mariël

Mariël

Mariël

4.

Schoolstraat 1

4

18

Monique

Monique

Monique

Femke

Femke

5.

Schoolstraat 1

5

23

Hetty

Hetty

Eveline

Hetty

Hetty

6. 

Schoolstraat 1 6 30 Benjamin Benjamin Benjamin en Anne Benjamin en Anne Benjamin en Anne

7.

Schoolstraat 1

7/8

21

Bo

Bo

Bo

Bo

Bo

8.

Broekelingstraat 2

7

22

Eveline

Eveline

Margo

Margo

Margo

9

Broekelingstraat 2

8

21

Femke

Femke

Femke

Jelke

Jelke

 

Iedere groep maakt gebruik van de app Parro. Dit is een app voor op je telefoon. De leerkracht zet wekelijks foto's en/of mededelingen op de app, zodat ouders informatie krijgen over waar de groep mee bezig is.