Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

 

Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de politie, de wijkraad en Veilig verkeer Nederland. De school vindt de verkeersveiligheid belangrijk. We zijn bezig om een werkgroep te formeren die bestaat uit leerkrachten en verkeersouders. Deze werkgroep gaat zich bezig houden met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/ politie/Veilig verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute. We vragen aan de ouders om er mede voor te zorgen dat het parkeren rondom de school goed gebeurd. U kunt alleen parkeren in de vakken bij de school, dus niet op de stoep tegenover de school. Ook is er regelmatig overleg met buurtbewoners over de verkeerssituatie rondom school. 

Wij hebben een BVL zilver en besteden tijdens de verkeerslessen voor de leerlingen ook veel aandacht aan het verkeer.