Over ons

Wij zijn per 1 augustus 2020 een nieuwe school: Kindcentrum Breinplein.

Twee scholen uit Aarle-Rixtel zijn samengegaan, dat is een mooie ontwikkeling. Voorlopig maken we gebruik van 2 locaties, op termijn zullen alle kinderen in het gebouw aan de Schoolstraat gehuisvest zijn.

Het afgelopen schooljaar hebben we met beide teams gesproken over onze missie/visie. Wat willen we voor school zijn. Op de volgende pagina leest u deze missie en visie.

 

Leerlingen ontwikkelen snel en dus verandert het onderwijs constant mee. Wij vinden het belangrijk dat wij goed onderwijs bieden voor iedere leerling op onze school. Wij hebben wel een klassikaal systeen bij het aanbod van de kennisvakken, maar ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat. Maatwerk is ook een uitgangspunt van de Eenbes onze stichting.

 

Talentontwikkeling staat in onze visie, wij willen ons onderwijs zo kunnen inrichten dat iedere leeling zijn eigen talent kan ontwikkelen. Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren (= 3-O Leren) met wetenschap en technologie, zal steeds meer een rode draad worden in ons onderwijs. Het middag programma zal grotendeels gebaseerd zijn op dit uitgangspunt, waarbij we dan groepsdoorbrekend bezig zullen zijn. Daarmee bedoelen we dat verschillende groepen samenleren en samenwerken.

 

Wij zijn per 1-8-2020 Aspirant Brainportschool.

De basisprincipes hiervoor zijn:                                                                          :

          - Engels in groep 1 t/m 8                                     

          - Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren = 3-O Leren

          - Talentontwikkeling

          - 21ste-eeuwse vaardigheden

          - Doorgaande leerlijn