Gebouw

Kindcentrum Breinplein is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders, teamleden en buurtbewoners. Samen met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang bieden wij onderwijs en opvang onder één dak. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Op Kindcentrum Breinplein bereiden we kinderen van 0 tot 12 jaar voor op hun toekomst.  

 

Onze leerlingen maken ook gebruik van de schoolbieb, wij bevorderen graag het leesplezier van onze leerlingen.