SEO oudergesprekken via Teams

Op 25 en 26 november zijn er oudergesprekken op school, met als onderwerp de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Deze zullen digitaal plaatsvinden vanuit Teams.

De ouders kunnen zelf inschrijven via de Parro app voor een datum en tijd. De uitnodiging hiervoor is gestuurd door de eigen leerkracht. Vrijdag 20 nov. sluit de inschrijving om 14.00 uur. Ouders die niet zelf hebben ingeschreven krijgen een uitnodiging van de leerkracht. 

Groep 8 heeft ook gesprekken op 24 november i.v.m. open avonden op het VO