Rapport 3 februari 2023

Op vrijdag 3 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport. U kunt het rapport vinden in MijnRapportfolio. U kunt deze app downloaden op uw telefoon of u kunt inloggen op uw computer. Als u dit voor de eerste keer doet kunt u zelf een inlogcode aanmaken. Daarna kunt u het rapport vinden bij de documenten. Het rapport wordt door de leerkrachten tussen 13:00 en 15:00 uur in het systeem gezet.

 

Naast het rapport worden die middag ook de Citoresultaten van groep 3 t/m 8 erin gehangen. Deze weken gonst het van de bedrijvigheid of eigenlijk kunnen we beter zeggen, is het muisstil, want de kinderen buigen zich over de Citotoetsen van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Volgend schooljaar stappen we over op een ander leerlingvolgsysteem, namelijk IEP. 

 

Na het rapport vinden er oudergesprekken plaats op 13, 14 en 16 februari, we noemen deze gesprekken voortaan leergesprekken. Deze gesprekken zijn na schooltijd of ‘s avonds. Iedere leerkracht is minimaal 1 avond beschikbaar. Op 3 februari wordt de inschrijving voor de gesprekken geopend in de Parro-app tussen 13:00-15:00 uur. U kunt zelf een tijd kiezen voor het gesprek. Houd u a.u.b. rekening met het inschrijftijdstip. Heeft u meerdere kinderen, dan het zeer dringende advies om voldoende pauze ertussen te plannen. Als een gesprek namelijk uitloopt, en dat hoeft niet bij uzelf te zijn, bent u later klaar dan verwacht. Plant u te strak, dan loopt het mogelijk in andere groepen vast.  

Voor groep 8 zijn er nu adviesgesprekken, waarbij de leerlingen van groep 8 en hun ouders advies krijgen voor het kiezen van een middelbare school. De adviesgesprekken zijn vóór de eindtoets (eindtoets is in april)

Wat is er nu anders dan voorheen:  

  • Nieuw is dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 bij dit Leergesprek aanwezig zijn en deelnemen. Het gaat namelijk om de kinderen, zij hebben het eigenaarschap, zijn het belangrijkste onderdeel van het geheel. Het accent is dus verlegd, we praten niet over maar mét de kinderen.
  • Ter voorbereiding voor het gesprek krijgt uw kind een formulier mee dat u samen met uw kind invult. Er zitten voor u als ouder vraag- en schrijftips bij. Door het formulier worden uw kind en u tijdens het leergesprek niet 'overvallen’ door vragen. Uiterlijk een week van tevoren levert u het bij de leerkracht in, zodat zij voldoende tijd hebben om het gesprek verder te kunnen voorbereiden. Het formulier vormt de basis, het is de kapstok voor het gesprek.