Gebouwen

Onze kinderen zitten verspreid over 2 locaties:

Locatie Schoolstraat 1, met de groepen: 1/2A - 1/2B - 3- 4- 5- 6 en 7/8

Locatie Broekelingstraat 2, met de groepen: 7 en 8. 

 

Kindcentrum Breinplein is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders, teamleden en buurtbewoners.  In 2018 zijn we als Kindcentrum gestart en de locatie Schoolstraat is gehuisvest in een nieuw gebouw. Tijdelijk zullen onze groepen verdeeld zijn over de 2 locaties, dit komt omdat er onlangs een fusie is ontstaan tussen 2 scholen. In de toekomst zullen alle leerlingen in het gebouw aan de Schoolstraat 1 passen. Samen met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang bieden wij onderwijs en opvang onder één dak. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Op Kindcentrum Breinplein bereiden we kinderen van 0 tot 12 jaar voor op hun toekomst.  

 

Op beide locaties maken we gebruik van een technieklokaal, wetenschap en technologie is onderdeel van ons curriculum. Onze leerlingen maken ook gebruik van de schoolbieb, wij bevorderen graag het leesplezier van onze leerlingen.