Agenda

verkiezingen KMR

Uit alle groepen 5 t/m 8 zit er een leerling in de raad. Om de 6 weken is er een vergadering op woensdag met juf Barbara. De kinderen dragen bij aan de ontwikkelingen op school en kunnen een mening geven over school. Zij koppelen de gespreksonderwerpen terug naar de groepen.

Dit wordt voortgezet onder de naam Kindermedezeggenschapsraad, één raad voor beide locaties. Voor deze nieuwe KMR worden er verkiezingen gehouden in de groepen 5 en 7.  De kinderen uit de groepen 6 en 8 die afgelopen jaar zitting hadden blijven lid komend schooljaar.

Naar overzicht